Theo tinh thần của Thông tư số 13/2017/TT-BXD mà Bộ Xây dựng mới ban hành, 100% công trình sử dụng ngân sách nhà nước tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sử dụng phải sử dụng vật liệu xây không nung kể từ 1/2/2018. download tai day
Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7959: 2011
Thông tư 9/2012/TT-BXD: Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà NộHoi

Hotline Mr Được: 0948485456