Ch­ứng nhận ISO 9001 : 2008

Công ty cổ phần bê tông khí Viglacera đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008

Doawnload ch­ứng nhận ISO 9001 : 2008   tại đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG KHÍ VIGLACERA

Địa chỉ: KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tinh Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Mr Được: GĐKD 0948485456